Lorem ipsum dolor sit amet

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ RUPRECHTOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25

 

Přijímání žádostí (zápis dětí):

 • 13. 5. a 14. 5. 2024 

 

 

Způsoby podávání žádostí:

 • osobním podáním v MŠ Ruprechtov od 9.00 do 11.30, případně po předchozí telefonické dohodě v odpoledních hodinách (tel.: 728 121 638) 
 • do datové schránky školy (adresa: u53kyry)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (ms.ruprechtov@seznam.cz)
 • poštou na adresu školy

 

 

V případě elektronického podání či podání poštou zákonný zástupce dodá:

 • vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením o očkování dítěte (netýká se dětí, které ve školním roce 2024/25 dosáhnou věku 6 let – povinné předškolní vzdělávání*)
 • kopii rodného listu dítěte

 

 

V případě osobního podání si zákonný zástupce přinese:

 • vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením o očkování dítěte (netýká se dětí, které ve školním roce 2024/25 dosáhnou věku 6 let – povinné předškolní vzdělávání*)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte

 

 

Vydávání formuláře žádosti:

 • od 1. 4. 2024
 • elektronicky po jeho vyžádání na adrese: ms.ruprechtov@seznam.cz 
 • osobně po předchozí telefonické domluvě (tel.: 728 121 638)

 

 

Vydávání rozhodnutí:

 • 10. 6. 2024 od 9.00 do 12.00 hod. v MŠ Ruprechtov po předchozí telefonické domluvě (tel.: 728 121 638)

 

 

 

 

 

V Ruprechtově 1.3.2024                                 Bc. Hana Voščeková, ředitelka MŠ Ruprechtov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Copyright © 2024 Mateřská škola Ruprechtov | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign