Lorem ipsum dolor sit amet

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ RUPRECHTOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24

 

Osobní přijímání žádostí (zápis dětí):

 • 10. 5.  a 11. 5. 2023

 

Způsoby podávání žádostí:

 • osobním podáním v MŠ Ruprechtov od 10.00 do 12.00, případně po předchozí telefonické dohodě v odpoledních hodinách (tel.: 728 121 638)
 • do datové schránky školy (adresa: u53kyry)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (ms.ruprechtov@seznam.cz)
 • poštou na adresu školy

 

V případě elektronického podání či podání poštou zákonný zástupce dodá:

 • vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením o očkování dítěte (netýká se dětí, které ve školním roce 2023/24 dosáhnou věku 6 let – povinné předškolní vzdělávání*)
 • kopii rodného listu dítěte

 

V případě osobního podání si zákonný zástupce přinese:

 • vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením o očkování dítěte (netýká se dětí, které ve školním roce 2023/24 dosáhnou věku 6 let – povinné předškolní vzdělávání*)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte

 

Vydávání formuláře žádosti:

 • od 203. 2023
 • elektronicky po jeho vyžádání na adrese: ms.ruprechtov@seznam.cz
 • osobně po předchozí telefonické domluvě (tel.: 728 121 638)

 

Vydávání rozhodnutí:

 • 10. 6. 2023 od 9.00 do 12.00 hod. v MŠ Ruprechtov po předchozí telefonické domluvě (tel.: 728 121 638)

 

 

 

 

V Ruprechtově 10.3.2023                                 Bc. Hana Voščeková, ředitelka MŠ Ruprechtov

 

 

 

* děti narozené mezi 1.9.2017 a 31.8.2018


Copyright © 2019 Mateřská škola Ruprechtov | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign