Lorem ipsum dolor sit amet

Naše škola je zapojena v projektu MAP IV (Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v SO ORP Vyškov), reg. č.: CZ.02.02.XX/…/23_017/0008148. Projekt je realizován od 1.12.2023 do 31.12.2025. Cílem projektu je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb.


Odkaz na webové stránky projektu: https://www.masvyskovsko.cz/aktivity-a-projekty-mas/mistni-akcni-plan-map/map-iv-vyskovsko/

Odkaz na sociální sítě MAP IV Vyškovsko.

 

Copyright © 2024 Mateřská škola Ruprechtov | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign